+421 905 950 669 info@sk-sho.sk

 

Slovenská komora pre sanáciu historických stavieb vykonáva vo vopred určených termínoch školenia a semináre pre oblasť sanácie historických stavieb. Tematika a prednášajúci sa líšia podľa oblasti, ktorej je venovaný seminár vo vopred určených lokalitách a priestoroch.

Termíny školení a seminárov sú vopred oznamované na našej webovej stránke v sekcii aktuality alebo oznamované formou e-mailu.

Máte záujem o informácie blížiacich sa termínov školení a seminárov ?


Stlačením tlačídka"Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Licencie pre realizačné firmy a živnostníkov

Udeľovanie licencií v oblasti sanácie historických objektov sú vystavované len na základe úspešne zvládnutých skúšok vykonaných našou SK SHO.

Skúšky sú vykonávané pred trojčlennou komisiou pozostávajúcej z členov SK SHO.

Uchádzač o licenciu si môže vybrať jednu alebo viac licencií pre konkrétnu oblasť.

Skúška je rozdelená na ústnu a praktickú.

Ústna skúška pozostáva z testu. Test je vytvorený z publikácií SK SHO

Praktická skúška sa vykonáva priamo na vybranej stavbe žiadateľa o licenciu.

Počas praktickej skúšky na stavbe musí uchádzač splniť nasledovné kritéria:

  • Vykonávať sanačné práce podľa predpisov a publikácií SK SHO
  • Dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a používať potrebné ochranné prostriedky
  • Musí preukázať potrebnú technickú vybavenosť pre konkrétny typ sanácie
  • Musí doložiť ku všetkým použitým materiálom certifikáty.

Po úspešnom ukončení ústnej a praktickej skúšky je vystavená licencia SK SHO na konkrétneho žiadateľa o licenciu.

Licencia pre firmu (s.r.o. alebo a.s) sa môže udeliť len s menným zoznamom osôb ktoré sa zúčastnili ústnej a praktickej skúšky.

Platnosť licencie je 3 roky

SK SHO môže počas platnosti licencie vykonať kontrolu na vybranej stavbe (so súhlasom vlastníka stavby)  pre zistenie dodržiavania zásad a pravidiel stanovených Sk SHO.

V prípade vážneho porušenia pravidiel SK SHO môže prísť k odobratiu licencie bez možnosti vrátenia licenčného poplatku.

LICENCIE VYDÁVANÉ SLOVENSKOU KOMOROU PRE SANÁCIU HISTORICKÝCH OBJEKTOV

  • Licencia pre podrezávanie muriva so strojovou pílou.
  • Licencia pre podrezávanie muriva s lanovou pílou.
  • Licencia pre izolovanie muriva pomocou nerezových plechov.
  • Licencia pre podrezávanie muriva na sakrálnych stavbách.
  • Licencia pre sanačné omietky a hydroizolačné systémy.
  • Licencia pre spevňovanie muriva a betónových konštrukcií.

Presné definície pojmov pri podrezávaní a izolovaní muriva sú zverejnené v našich publikáciách.