+421 905 950 669 info@sk-sho.sk

Certifikáty pre stavebné výrobky určené pre sanáciu historických stavieb

SK SHO vykonáva skúšky vybraných stavebných materiálov určených pre sanáciu historických stavieb.

Skúšky sú vykonávane v našich priestoroch počas čoho je vedená kompletná a dôkladná dokumentácia všetkých nameraných hodnôt a zistení.

Zápisy k jednotlivým skúškam a meraniam sú evidované aj s fotodokumentáciou.

Rozličné typy stavebných materiálov sú testované v rôznych podmienkach po rôzne dlhu dobu.

Stavebný materiál, ktorý splní deklarované vlastnosti výrobcom v reálnom teste, bude označený našou SK SHO ako schválený .

K tomuto výrobku bude následne vystavený certifikát SK SHO.

Špeciálne označenie SK SHO môže výrobca používať aj na obale daného testovaného výrobku.

Protokol o skúškach spolu s certifikátom bude aj verejne dostupný na stránke SK SHO.

V prípade ak máte záujem o otestovanie Vášho výrobku našou SK SHO vyplňte nasledujúci formulár: