+421 905 950 669 info@sk-sho.sk

Technický posudok objektu si je možné u nás objednať telefonicky alebo formou emailu.

Po spracovaní Vašej objednávky budete kontaktovaný našim zamestnancom pre doplnenie všetkých potrebných informácií.

Po vzájomnej dohode Vám bude ponúknutý termín pre osobnú obhliadku.

Obhliadka bude pridelená osobe/členovi s potrebnými odbornými znalosťami pre daný typ objektu.

V dohodnutý termín sa v mieste určenia vykonajú všetky potrebné merania, analýzy a posúdenia objektu.

 

Zoznam činností, ktoré je možné vykonať počas kontroly objektu:

 • Kompletné zameranie a zakreslenie objektu
 • Kompletná fotodokumentácia
 • Posúdenie stavu malieb a fresiek
 • Kompletná analýza použitých stavebných materiálov
 • Aktuálny stav stavebných materiálov (tvrdosť, pevnosť, súdržnosť)
 • Odber vzoriek muriva pre zistenie množstva rozpustných solí (sírany, chloridy, dusičnany)
 • Meranie vlhkosti muriva
 • Zisťovanie stavu základov objektu a strechy (statika)

 

Výstupná dokumentácia:

 • Technická správa o kontrolovanom objekte
 • Zoznam zistených závad a porúch
 • Projektová dokumentácia pre sanáciu objektu
 • Dokumentácia s chemickou analýzou odobratých vzoriek stavebných materiálov