+421 905 950 669 info@sk-sho.sk

O nás

Naša organizácia je tvorená skupinou odborníkov, technikov, projektantov, vedcov a špecialistov z oblasti sanácie historických stavieb.

Vďaka dlhoročným a odborným skúsenostiam v tomto odbore sme pomohli zachovať množstvo kultúrnych, historických, sakrálnych a iných objektov po celej Európe.

Náplňou našej práce sú odborné a komplexné obhliadky objektov, vypracovávanie vhodných technologických postupov pre sanáciu objektov, analýzy vzoriek, školenia, odborné semináre, vydávanie licencií, skúšky stavebných materiálov, dohľad nad stavebným postupom a iné činnosti súvisiace so sanáciou historických stavieb.

Prečo je potrebné odborné posúdenie historickej stavby ?

Slovensko je pôvabná krajina s množstvom historických objektov a iných kultúrnych pamiatok.

Tieto rozmanité stavby sa líšia vekom, umiestením, ich stavebnou štruktúrou a použitím rozličných stavebných materiálov podľa kraja, v ktorom vyrástli.

Táto široká rozmanitosť stavieb si vyžaduje individuálny prístup s potrebnými znalosťami pre vypracovanie vhodného technologického postupu sanácie daného objektu.

Vďaka spolupráci našich členov a spoločnému zdieľaniu dlhoročných skúseností vieme ponúknuť klientom:

Dôkladne vypracované technické posúdenie objektu

Projektovú dokumentáciu

Odporúčanie vhodných stavebných materiálov a stavebných postupov

Stavebný dozor pre dohľad nad vykonávanými prácami

Odborné konzultácie a poradenstvo